1. دانش گستر
  2. محصول شرایط محیطی
  3. کاهش به صورت خطی تا ۵۰% در دمای ۴۰ درجه سانتی‌گراد فشار معادل حداکثر ۲,۰۰۰ متر بالای سطح دریا
  1. دانش گستر
  2. محصول شرایط محیطی
  3. کاهش به صورت خطی تا ۵۰% در دمای ۴۰ درجه سانتی‌گراد فشار معادل حداکثر ۲,۰۰۰ متر بالای سطح دریا
مقایسه محصولات