زمان رسیدن به دمای 300 درجه سانتی گراد: 440 ثانیه

مقایسه محصولات