زمان رسیدن به سرعت 2000 دور در دقیقه: 160 ثانیه

مقایسه محصولات