دارای 3 وزنه مجزا جهت افزایش ظرفیت تا 2610 گرم

مقایسه محصولات
02166953500