آشنایی با استاندارد IP (حفاظتی)

چکیده مقاله:

استاندارد حفاظتی چیست؟! حتما شما هم بارها و بارها با عباراتی از قبیل استاندارد IP66 ،IP57 ،IP44 یا IP67 و … روبرو شده اید؛ اما عبارت IP چیست و چه معنا و مفهومی دارد؟ استاندارد Ingress Protection) IP) یک استاندارد بین المللی برای تعیین مقاومت تجهیزات الکتریکی در مقابل نفوذ ذرات خارجی و آب می باشد که بیانگر میزان محافظتی است که پوشش یک دستگاه الکتریکی در مقابل  مواد جامد (مانند گرد و خاک و غبار) و مایع (مانند آب و مواد نفتی و … ) ارائه می دهد. در حقیقت میتوان گفت درجه IP یا (Ingress Protection) یک استاندارد بین المللی است و به معنی توان حفاظت در برابر ذرات زیر (آب و گرد و غبار) می باشد. حتما…
مقالات پیشنهادی
elemanarticle
اشتراک گذاری نوشته

استاندارد حفاظتی چیست؟!

حتما شما هم بارها و بارها با عباراتی از قبیل استاندارد IP66 ،IP57 ،IP44 یا IP67 و … روبرو شده اید؛ اما عبارت IP چیست و چه معنا و مفهومی دارد؟ استاندارد Ingress Protection) IP) یک استاندارد بین المللی برای تعیین مقاومت تجهیزات الکتریکی در مقابل نفوذ ذرات خارجی و آب می باشد که بیانگر میزان محافظتی است که پوشش یک دستگاه الکتریکی در مقابل  مواد جامد (مانند گرد و خاک و غبار) و مایع (مانند آب و مواد نفتی و … ) ارائه می دهد. در حقیقت میتوان گفت درجه IP یا (Ingress Protection) یک استاندارد بین المللی است و به معنی توان حفاظت در برابر ذرات زیر (آب و گرد و غبار) می باشد.

elemanarticle

حتما شما هم هنگام خرید وسایل و گجت های مختلف با عباراتی مانند IP68 ، IP65 و یا  … روبرو شده اید. در این مقاله سعی داریم تا به طور کامل شما را با استاندارد محافظتی IP آشنا کنیم. استاندارد  IP  یک استاندارد بین المللی برای تعیین مقاومت تجهیزات الکتریکی در مقابل نفوذ ذرات خارجی و آب می باشد که بیانگر میزان محافظتی است که پوشش یک دستگاه الکتریکی در مقابل مواد جامد (مانند گرد و خاک و غبار) و مایع (مانند آب و مواد نفتی و … ) ارائه می دهد.

مقاومت دستگاه ها به خصوص دستگاه های الکتریکی در شرایط محیطی متفاوت یکی از مهم ترین عوامل تعمیر و نگهداری دستگاه ها به شمار می رود و مسلما دستگاهی که مقاومت محیطی پایین دارد در هر شرایطی قابل استفاده نیست.

در استاندارد IP درجه محافظت با مکانیزم خاصی بیان می شود. این مکانیزم شامل دو عدد بوده که در کنار یکدیگر و پس از عبارت IP قرار می گیرد. عدد اول یا همان عدد سمت چپ سطح مقاومت در برابر گرد و غبار ( جسم سخت خارجی و نیز حفاظت در برابر افراد ) و عدد دوم یا همان عدد سمت راست مقاومت در برابر آب و رطوبت را مشخص می نماید. مقاومت در برابر اجسام خارجی و یا گرد و غبار مقادیر 0 تا 6 و مقاومت در برابر آب مقادیر 0 تا 8 را شامل می شود که هریک از این اعداد بیانگر نوع خاصی از درجه حفاظت می باشند. به عبارتی می توان گفت هرچه این اعداد بزرگتر باشند، دستگاه مقاومت بیشتری خواهد داشت.

در زیر به طور کامل هر یک از این اعداد تشریح شده است.

عدد اول


درجه حفاظت در برابر اشیا جامد و گرد و غبار

elemanarticle
عدد 0 : بدون حفاظت ویژه0%
0%
عدد 1 : حفاظت در برابر اشیای جامد با بیش از 50 میلی متر در قطر16%
16%
عدد 2 : حفاظت در برابر اشیای جامد با بیش از 12.5 میلی متر در قطر33%
33%
عدد 3 : حفاظت در برابر اشیای جامد با بیش از 2.5 میلی متر در قطر49%
49%
عدد 4 : حفاظت در برابر اشیای جامد با بیش از 1 میلی متر در قطر66%
66%
عدد 5 : حفاظت در برابر گرد و غبار که می تواند موجب تداخل در عملکرد دستگاه گردد83%
83%
عدد 6 : حفاظت در برابر انواع گرد و غبار100%
100%

عدد دوم


درجه حفاظت در برابر آب و رطوبت

elemanarticle
عدد 0 : بدون حفاظت ویژه0%
0%
عدد 1 : حفاظت در برابر ورود آبی که به صورت عمودی چکه می کند100%
100%
عدد 2 : حفاظت در برابر ورودی آبی که با درجه نزدیک به عمود چکه می کند (15 درجه)25%
25%
عدد 3 : حفاظت در برابر اسپری آب (60 درجه)100%
100%
عدد 4 : حفاظت در برابر آبی که به صورت ناگهانی پاشیده می شود.50%
50%
عدد 5 : حفاظت در برابر جت های آب یا همان آب افشانده شده توسط نازل100%
100%
عدد 6 : حفاظت در برابر جت های قدرتمند آب (قطر بالای 6.3 میلی متر)75%
75%
7 : حفاظت در برابر آب تا عمق 1 متری (تا 30 دقیقه)100%
100%
عدد 8 : تحت هیچ شرایطی ورود آب به محفظه دستگاه ممکن نخواهد بود و در صورت ورود نیز هیچ اختلالی ایجاد نخواهد شد100%
100%

برای روشن تر شدن موضوع چند نمونه از درجات حفاظتی مختلف را همراه با ذکر مثال معرفی می نماییم.

IP56 : عدد اول این استاندارد به معنای مقاومت نسبی دستگاه در برابر نفوذ گرد و غبار و عدد دوم این استاندارد به معنای مقاومت در برابر جت های قدرتمند آب می باشد. البته همانطور که در فهرست بالا نیز گفته شد سطح 5 از عدد اول هرچند به معنای مقاومت کامل نیست اما هیچ مانعی برای عملکرد صحیح دستگاه وجود نخواهد داشت. از طرف دیگر باید توجه داشت اغلب دستگاه هایی که از سطح حفاظتی مناسب در برابر آب و رطوبت برخوردارند در برابر گرد و غبار نیز مقاوم می باشند.

IP66  : این استاندارد به معنای مقاومت دستگاه در برابر نفوذ انواع گرد و غبار می باشد. همچنین این دستگاه در برابر پاشاندن آب با فشار قوی نیز مقاوم خواهد بود.

IP67 : این استاندارد به معنای مقاومت دستگاه در برابر نفوذ انواع گرد و غبار و همچنین مقاومت دستگاه در برابر نفوذ آب تا عمق کمتر 1 متر می باشد.

IP68 : این استاندارد به معنای مقاومت کامل دستگاه نسبت به نفوذ آب و گرد و غبار می باشد. به عبارتی این دستگاه می تواند در چنین شرایط دشواری نیز به فعالیت خود ادامه دهد.

در پایان این نکته را نیز باید در نظر داشت که کارکرد صحیح دستگاه تنها در صورت بسته بودن درپوش ممکن خواهد بود. در غیراینصورت استاندارد آی پی یا همان درجه حفاظت کارکرد صحیحی نخواهد داشت.

آشنایی با استاندارد IP (حفاظتی)

elemanarticle

استاندارد حفاظتی چیست؟!

حتما شما هم بارها و بارها با عباراتی از قبیل استاندارد IP66 ،IP57 ،IP44 یا IP67 و … روبرو شده اید؛ اما عبارت IP چیست و چه معنا و مفهومی دارد؟ استاندارد Ingress Protection) IP) یک استاندارد بین المللی برای تعیین مقاومت تجهیزات الکتریکی در مقابل نفوذ ذرات خارجی و آب می باشد که بیانگر میزان محافظتی است که پوشش یک دستگاه الکتریکی در مقابل  مواد جامد (مانند گرد و خاک و غبار) و مایع (مانند آب و مواد نفتی و … ) ارائه می دهد. در حقیقت میتوان گفت درجه IP یا (Ingress Protection) یک استاندارد بین المللی است و به معنی توان حفاظت در برابر ذرات زیر (آب و گرد و غبار) می باشد.

elemanarticle

حتما شما هم هنگام خرید وسایل و گجت های مختلف با عباراتی مانند IP68 ، IP65 و یا  … روبرو شده اید. در این مقاله سعی داریم تا به طور کامل شما را با استاندارد محافظتی IP آشنا کنیم. استاندارد  IP  یک استاندارد بین المللی برای تعیین مقاومت تجهیزات الکتریکی در مقابل نفوذ ذرات خارجی و آب می باشد که بیانگر میزان محافظتی است که پوشش یک دستگاه الکتریکی در مقابل مواد جامد (مانند گرد و خاک و غبار) و مایع (مانند آب و مواد نفتی و … ) ارائه می دهد.

مقاومت دستگاه ها به خصوص دستگاه های الکتریکی در شرایط محیطی متفاوت یکی از مهم ترین عوامل تعمیر و نگهداری دستگاه ها به شمار می رود و مسلما دستگاهی که مقاومت محیطی پایین دارد در هر شرایطی قابل استفاده نیست.

در استاندارد IP درجه محافظت با مکانیزم خاصی بیان می شود. این مکانیزم شامل دو عدد بوده که در کنار یکدیگر و پس از عبارت IP قرار می گیرد. عدد اول یا همان عدد سمت چپ سطح مقاومت در برابر گرد و غبار ( جسم سخت خارجی و نیز حفاظت در برابر افراد ) و عدد دوم یا همان عدد سمت راست مقاومت در برابر آب و رطوبت را مشخص می نماید. مقاومت در برابر اجسام خارجی و یا گرد و غبار مقادیر 0 تا 6 و مقاومت در برابر آب مقادیر 0 تا 8 را شامل می شود که هریک از این اعداد بیانگر نوع خاصی از درجه حفاظت می باشند. به عبارتی می توان گفت هرچه این اعداد بزرگتر باشند، دستگاه مقاومت بیشتری خواهد داشت.

در زیر به طور کامل هر یک از این اعداد تشریح شده است.

عدد اول


درجه حفاظت در برابر اشیا جامد و گرد و غبار

elemanarticle
عدد 0 : بدون حفاظت ویژه0%
0%
عدد 1 : حفاظت در برابر اشیای جامد با بیش از 50 میلی متر در قطر16%
16%
عدد 2 : حفاظت در برابر اشیای جامد با بیش از 12.5 میلی متر در قطر33%
33%
عدد 3 : حفاظت در برابر اشیای جامد با بیش از 2.5 میلی متر در قطر49%
49%
عدد 4 : حفاظت در برابر اشیای جامد با بیش از 1 میلی متر در قطر66%
66%
عدد 5 : حفاظت در برابر گرد و غبار که می تواند موجب تداخل در عملکرد دستگاه گردد83%
83%
عدد 6 : حفاظت در برابر انواع گرد و غبار100%
100%

عدد دوم


درجه حفاظت در برابر آب و رطوبت

elemanarticle
عدد 0 : بدون حفاظت ویژه0%
0%
عدد 1 : حفاظت در برابر ورود آبی که به صورت عمودی چکه می کند100%
100%
عدد 2 : حفاظت در برابر ورودی آبی که با درجه نزدیک به عمود چکه می کند (15 درجه)25%
25%
عدد 3 : حفاظت در برابر اسپری آب (60 درجه)100%
100%
عدد 4 : حفاظت در برابر آبی که به صورت ناگهانی پاشیده می شود.50%
50%
عدد 5 : حفاظت در برابر جت های آب یا همان آب افشانده شده توسط نازل100%
100%
عدد 6 : حفاظت در برابر جت های قدرتمند آب (قطر بالای 6.3 میلی متر)75%
75%
7 : حفاظت در برابر آب تا عمق 1 متری (تا 30 دقیقه)100%
100%
عدد 8 : تحت هیچ شرایطی ورود آب به محفظه دستگاه ممکن نخواهد بود و در صورت ورود نیز هیچ اختلالی ایجاد نخواهد شد100%
100%

برای روشن تر شدن موضوع چند نمونه از درجات حفاظتی مختلف را همراه با ذکر مثال معرفی می نماییم.

IP56 : عدد اول این استاندارد به معنای مقاومت نسبی دستگاه در برابر نفوذ گرد و غبار و عدد دوم این استاندارد به معنای مقاومت در برابر جت های قدرتمند آب می باشد. البته همانطور که در فهرست بالا نیز گفته شد سطح 5 از عدد اول هرچند به معنای مقاومت کامل نیست اما هیچ مانعی برای عملکرد صحیح دستگاه وجود نخواهد داشت. از طرف دیگر باید توجه داشت اغلب دستگاه هایی که از سطح حفاظتی مناسب در برابر آب و رطوبت برخوردارند در برابر گرد و غبار نیز مقاوم می باشند.

IP66  : این استاندارد به معنای مقاومت دستگاه در برابر نفوذ انواع گرد و غبار می باشد. همچنین این دستگاه در برابر پاشاندن آب با فشار قوی نیز مقاوم خواهد بود.

IP67 : این استاندارد به معنای مقاومت دستگاه در برابر نفوذ انواع گرد و غبار و همچنین مقاومت دستگاه در برابر نفوذ آب تا عمق کمتر 1 متر می باشد.

IP68 : این استاندارد به معنای مقاومت کامل دستگاه نسبت به نفوذ آب و گرد و غبار می باشد. به عبارتی این دستگاه می تواند در چنین شرایط دشواری نیز به فعالیت خود ادامه دهد.

در پایان این نکته را نیز باید در نظر داشت که کارکرد صحیح دستگاه تنها در صورت بسته بودن درپوش ممکن خواهد بود. در غیراینصورت استاندارد آی پی یا همان درجه حفاظت کارکرد صحیحی نخواهد داشت.

اشتراک گذاری نوشته
مقایسه محصولات
02166953500