پراب Conductivity اوهاس مدل STCON7

مقایسه
 • برند: Ohaus سوییس
 • قابلیت اندازه گیری: 0.02μS/cm – 200μS/cm
 • دقت اندازه گیری: 0.02μS/cm
 • نوع فیش:  Mini-Din
 • ابعاد شفت: 95 × 12 میلی متر
blank
blank
blank

پراب Conductivity اوهاس مدل STCON7 یکی از جدیدترین الکترودهای کمپانی اوهاس برای سنجش میزان هدایت می باشد. هدایت پذیری در طیف وسیعی از صنایع اندازه گیری می شود و به طور کلی میزان غلظت یونی را در نمونه اندازه گیری می کند. یک سلول هدایت پایه از یک جفت الکترود تشکیل شده است که در یک نمونه قرار می گیرند. با توجه به نسبت فاصله بین الکترودها (D) و سطح آنها (A) به کمک فرمول های الکتروشیمیایی میزان هدایت محلول اندازه گیری می شود.
جدیدترین نسل الکترودهای رسانایی که به سری Starter کمپانی اوهاس اضافه شده است، پراب پتانسیومتری 2 قطبی استبه نام می باشد. STCON7 مخصوصاً برای اندازه گیری رسانایی کم در محیط هایی مانند آب خالص یا آب مقطر طراحی شده است. به کمک یک سنسور دمای 30KΩ داخلی، تصحیح خودکار دما صورت می پذیرد.
احتیاط ها و محدودیت های نگهداری پراب STCON7:
1. هنگام تمیز کردن یا هنگام اندازه گیری، Shaft را در معرض حلال های آلی قرار ندهید.
2. از پراب خارج از محدوده دمایی توصیه شده استفاده نکنید.
3. الکترود را برای اندازه گیری دقیق با محلول استاندارد کالیبره کنید.

ويژگي هاي پراب Conductivity اوهاس مدل STCON7

از جمله مهم ترین ویژگی ها و قابلیت های این الکترود میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

 • دامنه اندازه گیری  0.02μS/cm – 200μS/cm
 • دقت اندازه گیری 0.02μS/cm
 • دامنه دمای کاربردی (60 … 0) درجه سانتی گراد
 • ابعاد شفت 95 × 12 میلی متر
 • طول کابل 1 متر
 • نوع فیش Mini-Din
برند
دامنه اندازه گیری EC
دقت اندازه گیری EC
دامنه دمای کاربردی
ابعاد شفت
طول کابل
نوع فیش
محصولات مرتبط

پراب Conductivity اوهاس مدل STCON7

ویژگی های محصول
 • برند: Ohaus سوییس
 • قابلیت اندازه گیری: 0.02μS/cm – 200μS/cm
 • دقت اندازه گیری: 0.02μS/cm
 • نوع فیش:  Mini-Din
 • ابعاد شفت: 95 × 12 میلی متر
blank
blank

پراب Conductivity اوهاس مدل STCON7 یکی از جدیدترین الکترودهای کمپانی اوهاس برای سنجش میزان هدایت می باشد. هدایت پذیری در طیف وسیعی از صنایع اندازه گیری می شود و به طور کلی میزان غلظت یونی را در نمونه اندازه گیری می کند. یک سلول هدایت پایه از یک جفت الکترود تشکیل شده است که در یک نمونه قرار می گیرند. با توجه به نسبت فاصله بین الکترودها (D) و سطح آنها (A) به کمک فرمول های الکتروشیمیایی میزان هدایت محلول اندازه گیری می شود.
جدیدترین نسل الکترودهای رسانایی که به سری Starter کمپانی اوهاس اضافه شده است، پراب پتانسیومتری 2 قطبی استبه نام می باشد. STCON7 مخصوصاً برای اندازه گیری رسانایی کم در محیط هایی مانند آب خالص یا آب مقطر طراحی شده است. به کمک یک سنسور دمای 30KΩ داخلی، تصحیح خودکار دما صورت می پذیرد.
احتیاط ها و محدودیت های نگهداری پراب STCON7:
1. هنگام تمیز کردن یا هنگام اندازه گیری، Shaft را در معرض حلال های آلی قرار ندهید.
2. از پراب خارج از محدوده دمایی توصیه شده استفاده نکنید.
3. الکترود را برای اندازه گیری دقیق با محلول استاندارد کالیبره کنید.

ويژگي هاي پراب Conductivity اوهاس مدل STCON7

از جمله مهم ترین ویژگی ها و قابلیت های این الکترود میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

 • دامنه اندازه گیری  0.02μS/cm – 200μS/cm
 • دقت اندازه گیری 0.02μS/cm
 • دامنه دمای کاربردی (60 … 0) درجه سانتی گراد
 • ابعاد شفت 95 × 12 میلی متر
 • طول کابل 1 متر
 • نوع فیش Mini-Din
برند:
نوع:
دامنه اندازه گیری EC:
دقت اندازه گیری EC:
دامنه دمای کاربردی:
ابعاد شفت:
طول کابل:
نوع فیش:
محصولات مرتبط
مقایسه محصولات