مولتی پارامتر رومیزی دیجیتالی AB33M1-F

مقایسه
 • برند: Ohaus سوییس
 • اندازه گیری pH: در محدوده (20 … 2-) با دقت 0.01
 • اندازه گیری EC: محدوده (0.00μS/cm – 500 mS/cm) با دقت 0.01μS/cm
 • اندازه گیری TDS: محدوده (0.1mg/L … 199.9g/L) با دقت 0.01mg/L
 • اندازه گیری دما: در محدوده (110 … 5-) با دقت 0.1 درجه سانتی گراد
blank
blank
blank

به منظور بررسی و تحلیل نمونه های آبی در آزمایشگاه آنالیز های متعددی انجام می گیرد. به طور کلی آنالیز نمونه های آبی مشتمل بر آنالیز فیزیکی، شیمیایی، میکروبی و فلزات سنگین است. هر کدام از آنالیزهای آب ذکر شده، پارامترهای مختلفی دارند که برحسب استفاده و کاربری آب این پارامترها متفاوت هستند.
pH : یکی از پارامترهای مهم در آنالیز شیمیایی و فیزیکی آب، بررسی pH آن است که میزان اسیدی یا بازی بودن آب را نشان می دهد.
TDS : این پارامتر به معنای اندازه گیری کل مواد جامد محلول در آب می باشد. این پارامتر از مجموع غلظت همه یون های موجود در آب بدست می آید.
هدایت الکتریکی: قدرت یونی که آب یا هر محلول دیگری برای انتقال جریان برق دارد را هدایت الکتریکی می گویند و واحد آن μS/cm می باشد.
شوری: هرچه میزان نمک و یا قدرت اسیدی یا قدرت بازی محلول بیشتر باشد، هدایت آن محلول بیشتر است.

برای اندازه گیری هر یک از پارامترهای فوق می توان از دستگاه های متفاوتی استفاده کرد. استفاده از چند دستگاه جهت آنالیز نمونه های آبی علاوه بر اینکه نیازمند فضای زیادی در محیط آزمایشگاه می باشد، هزینه های مالی زیادی نیز دارد. دستگاه های مولتی پارامتر این قابلیت را برای آزمایشگاه ها فراهم کرده اند که کلیه پارامترهای مورد نیاز در آنالیز فیزیکی و شیمیایی نمونه های آبی را به صورت یکپارچه انجام دهند.

کمپانی اوهاس با بیش از نیم قرن تجربه در زمینه طراحی و تولید تجهیزات آزمایشگاهی به کمک جدیدترین تکنولوژی های تولید دستگاه مولتی پارامتر رومیزی دیجیتالی مدل AB33M1-F را عرضه کرده است. با استفاده از این دستگاه علاوه بر اندازه گیری پارامترهای pH ، ORP، هدایت، TDS، شوری، مقاومت نمونه آبی و دما، در زمان و فضای اشغال شده در آزمایشگاه و هزینه ها نیز صرفه جویی خواهد شد.

ويژگی های مولتی پارامتر رومیزی دیجیتالی AB33M1-F

از جمله مهم ترین ویژگی ها و قابلیت های این دستگاه میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

 • قابلیت اندازه گیری پارامترهای pH ، ORP، هدایت، TDS، شوری، مقاومت نمونه آبی و دما
 • قابلیت اندازه گیری EC در محدوده (0.00μS/cm – 500 mS/cm) با دقت 0.01μS/cm و Auto-range
 • قابلیت اندازه گیری دما در محدوده (110 … 5-) با دقت 0.1 درجه سانتی گراد
 • قابلیت اندازه گیری pH در محدوده (20 … 2-) با دقت 0.01
 • قابلیت اندازه گیری mV در محدوده 2000± با دقت 0.1
 • قابلیت اندازه گیری مقاومت نمونه آبی در محدوده (100 … 2) MΩ•cm با دقت 0.01
 • قابلیت اندازه گیری TDS در محدوده (0.1mg/L … 199.9g/L) با دقت 0.01 و Auto-range
 • قابلیت اندازه گیری شوری در محدوده (0 … 100psu) با دقت 0.01 و Auto-range
 • صفحه نمایش لمسی
 • قابلیت کالیبراسیون 5 نقطه ای pH با 5 گروه بافر از پیش تعریف شده
 • قابلیت کالیبراسیون 1 نقطه ای Conductivity دارای 6 نقطه استاندارد از پیش تعریف شده
 • دارای حافظه جهت ذخیره 1000 تایی زمان و اطلاعات اندازه گیری
 • دارای پورت خروجی RS232 و USB جهت اتصال به کامپیوتر
 • دارای پورت خروجی RS232 جهت اتصال به پرینتر
 • همراه با محلول های استاندارد
 • دارای پایه جهت نصب الکترود
 • یک سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش
برند
دامنه اندازه گیری EC
دقت اندازه گیری EC
دامنه اندازه گیری TDS
دقت اندازه گیری TDS
دامنه اندازه گیری pH
دقت اندازه گیری pH
دامنه اندازه گیری mV
دقت اندازه گیری mV
دامنه اندازه گیری شوری
دقت اندازه گیری Salinity
دامنه اندازه گیری مقاومت
دقت اندازه گیری مقاومت
دامنه اندازه گیری دما
دقت اندازه گیری دما
قابلیت اتصال,
صفحه نمایش
محصولات مرتبط

مولتی پارامتر رومیزی دیجیتالی AB33M1-F

ویژگی های محصول
 • برند: Ohaus سوییس
 • اندازه گیری pH: در محدوده (20 … 2-) با دقت 0.01
 • اندازه گیری EC: محدوده (0.00μS/cm – 500 mS/cm) با دقت 0.01μS/cm
 • اندازه گیری TDS: محدوده (0.1mg/L … 199.9g/L) با دقت 0.01mg/L
 • اندازه گیری دما: در محدوده (110 … 5-) با دقت 0.1 درجه سانتی گراد
blank
blank

به منظور بررسی و تحلیل نمونه های آبی در آزمایشگاه آنالیز های متعددی انجام می گیرد. به طور کلی آنالیز نمونه های آبی مشتمل بر آنالیز فیزیکی، شیمیایی، میکروبی و فلزات سنگین است. هر کدام از آنالیزهای آب ذکر شده، پارامترهای مختلفی دارند که برحسب استفاده و کاربری آب این پارامترها متفاوت هستند.
pH : یکی از پارامترهای مهم در آنالیز شیمیایی و فیزیکی آب، بررسی pH آن است که میزان اسیدی یا بازی بودن آب را نشان می دهد.
TDS : این پارامتر به معنای اندازه گیری کل مواد جامد محلول در آب می باشد. این پارامتر از مجموع غلظت همه یون های موجود در آب بدست می آید.
هدایت الکتریکی: قدرت یونی که آب یا هر محلول دیگری برای انتقال جریان برق دارد را هدایت الکتریکی می گویند و واحد آن μS/cm می باشد.
شوری: هرچه میزان نمک و یا قدرت اسیدی یا قدرت بازی محلول بیشتر باشد، هدایت آن محلول بیشتر است.

برای اندازه گیری هر یک از پارامترهای فوق می توان از دستگاه های متفاوتی استفاده کرد. استفاده از چند دستگاه جهت آنالیز نمونه های آبی علاوه بر اینکه نیازمند فضای زیادی در محیط آزمایشگاه می باشد، هزینه های مالی زیادی نیز دارد. دستگاه های مولتی پارامتر این قابلیت را برای آزمایشگاه ها فراهم کرده اند که کلیه پارامترهای مورد نیاز در آنالیز فیزیکی و شیمیایی نمونه های آبی را به صورت یکپارچه انجام دهند.

کمپانی اوهاس با بیش از نیم قرن تجربه در زمینه طراحی و تولید تجهیزات آزمایشگاهی به کمک جدیدترین تکنولوژی های تولید دستگاه مولتی پارامتر رومیزی دیجیتالی مدل AB33M1-F را عرضه کرده است. با استفاده از این دستگاه علاوه بر اندازه گیری پارامترهای pH ، ORP، هدایت، TDS، شوری، مقاومت نمونه آبی و دما، در زمان و فضای اشغال شده در آزمایشگاه و هزینه ها نیز صرفه جویی خواهد شد.

ويژگی های مولتی پارامتر رومیزی دیجیتالی AB33M1-F

از جمله مهم ترین ویژگی ها و قابلیت های این دستگاه میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

 • قابلیت اندازه گیری پارامترهای pH ، ORP، هدایت، TDS، شوری، مقاومت نمونه آبی و دما
 • قابلیت اندازه گیری EC در محدوده (0.00μS/cm – 500 mS/cm) با دقت 0.01μS/cm و Auto-range
 • قابلیت اندازه گیری دما در محدوده (110 … 5-) با دقت 0.1 درجه سانتی گراد
 • قابلیت اندازه گیری pH در محدوده (20 … 2-) با دقت 0.01
 • قابلیت اندازه گیری mV در محدوده 2000± با دقت 0.1
 • قابلیت اندازه گیری مقاومت نمونه آبی در محدوده (100 … 2) MΩ•cm با دقت 0.01
 • قابلیت اندازه گیری TDS در محدوده (0.1mg/L … 199.9g/L) با دقت 0.01 و Auto-range
 • قابلیت اندازه گیری شوری در محدوده (0 … 100psu) با دقت 0.01 و Auto-range
 • صفحه نمایش لمسی
 • قابلیت کالیبراسیون 5 نقطه ای pH با 5 گروه بافر از پیش تعریف شده
 • قابلیت کالیبراسیون 1 نقطه ای Conductivity دارای 6 نقطه استاندارد از پیش تعریف شده
 • دارای حافظه جهت ذخیره 1000 تایی زمان و اطلاعات اندازه گیری
 • دارای پورت خروجی RS232 و USB جهت اتصال به کامپیوتر
 • دارای پورت خروجی RS232 جهت اتصال به پرینتر
 • همراه با محلول های استاندارد
 • دارای پایه جهت نصب الکترود
 • یک سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش
برند:
نوع:
دامنه اندازه گیری EC:
دقت اندازه گیری EC:
دامنه اندازه گیری TDS:
دقت اندازه گیری TDS:
دامنه اندازه گیری pH:
دقت اندازه گیری pH:
دامنه اندازه گیری mV:
دقت اندازه گیری mV:
دامنه اندازه گیری شوری:
دقت اندازه گیری Salinity:
دامنه اندازه گیری مقاومت:
دقت اندازه گیری مقاومت:
دامنه اندازه گیری دما:
دقت اندازه گیری دما:
قابلیت اتصال: ,
صفحه نمایش:
پایگاه داده داخلی (حافظه):
محصولات مرتبط
مقایسه محصولات